Acco Group

Overzicht maatregelen per type onderneming

Op deze pagina hebben we de maatregelen naar aanleiding van de Coronacrisis opgelijst per type onderneming. Dit leek ons handiger dan de hele lijst van maatregelen. Nu vind je per type de maatregelen die je kan aanvragen in je situatie.

Zoals steeds kan je voor je vragen terecht bij je dossierbeheerder via corona@accogroup.be

Ben je bedrijfsleider? Hieronder de selectie van steunmaatregelen waarvoor je in aanmerking komt. Als je doorklikt op een maatregel zal deze openen in een nieuwe tab in je browser.

Algemene maatregelen:

Een overzicht van alle betalingsuitstellen:

Elke dag/week duiken er wel nieuwe (steun)maatregelen op. Sommigen in idee-fase, anderen waar al meer over geweten is. Hieronder een overzicht van die maatregelen waarvan we weten dat ze eraan komen. maar waarvan we nog onvoldoende hebben om ze volledig te duiden. Van zodra we meer weten worden deze verder uitgeschreven.

  • 220 overuren belastingvrij voor essentiële sectoren
  • jobstudenten wordt teller uren terug op nul gezet voor tweede jaarhelft
  • tijdelijke werklozen mogen bijklussen in land en tuinbouwsector
  • bescherming voor ondernemers is tegen uitvoerend en bewarend beslag, faillietverklaring en gerechtelijke ontbinding op voorwaarde dat men niet in de problemen zat voor Corona
  • Uitstel soldenperiode van juli tot augustus 2020.

Opgemaakt en onderhouden door Filip Camps – 13 mei 2020

Filip Camps

Filip Camps

TAX – Oog voor detail
Wandelende fotograaf