Acco Group

Aanpassing bonificatiepercentages bij voorafbetalingen

Wat ?

Ondernemingen die hun voorafbetaling in kwartaal 1 en/of kwartaal 2, 2020 niet kunnen voldoen, zullen een hogere bonificatie krijgen dan normaal indien zij deze voorafbetaling in een latere periode verrichten waardoor de verhoging wegens niet voorafbetaling lager is.

Voor eenmanszaken worden de bonificatiepercentages aangepast als volgt:

  • Normale situatie: Q1: 3%, Q2: 2,5%, Q3: 2%, Q4: 1,5%
  • Nieuwe situatie: Q1: 3%, Q2: 2,5%, Q3: 2,25%, Q4: 1,75%

Bij vennootschappen worden de voordelen verbonden aan de verplichte voorafbetalingen als volgt aangepast:

  • Normale situatie: Q1: 9%; Q2: 7,5%; Q3: 6% en Q4: 4,5%
  • Nieuwe situatie: Q1: 9%, Q2: 7.5%, Q3: 6.75% en Q4: 5.25%

VOOR WIE?

  • Zelfstandige in hoofd- en bijberoep
  • Rechtspersoon (exploitatievennootschap en managementvennootschap)
  • Bedrijfsleider

VOORwaarden

  • Vennootschappen : er mag geen dividenduitkering plaatsvinden tussen 15/03/2020 en 31/12/2020;
  • Voor iedereen : je dient onderworpen te zijn aan de verplichting tot het verrichten van voorafbetalingen

HOE AANVRAGEN?

Dit alles gebeurt automatisch.

Opmerkingen ACCO

Voor vragen en opmerkingen neem dan aub contact op met je dossierbeheerder via volgende emailadres: corona@accogroup.be