Acco Group

Disclaimer

Disclaimer

Het gebruik van deze website houdt in dat je de onderstaande algemene voorwaarden kent en aanvaardt.

De informatie over fiscale, boekhoudkundige en andere onderwerpen die u op deze website aantreft, zijn louter informatieve, algemene besprekingen. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus in geen enkel geval als een persoonlijk, professioneel of fiscaal advies aan de gebruiker beschouwd worden.

Acco Group aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade die iemand zou lijden door voort te gaan op informatie die op deze site te vinden is. Als u fiscaal advies wenst, dient u steeds persoonlijk contact op te nemen met een gekwalificeerde accountant die u zal adviseren op basis van uw persoonlijke situatie.

Hoewel Acco Group alle redelijke inspanningen levert om ervoor te zorgen dat de informatie die u op deze website aantreft correct is op het moment van opname, belet dit niet dat er zich op deze site onvolledige, onnauwkeurige of niet meer actuele informatie kan bevinden, en dit zal geen aanleiding geven tot enige aansprakelijkheid in hoofde van Acco Group.

Acco Group behoudt zich het recht voor de aangeboden informatie op gelijk welk moment aan te vullen, te wijzigen, te corrigeren of te verwijderen, zonder enige kennisgeving en zonder dat dit aanleiding kan geven tot enige aansprakelijkheid in hoofde van Acco Group.

Acco Group geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website

Acco Group is niet verantwoordelijk voor de content op externe websites die via deze site te bereiken zouden zijn.

U kunt ons contacteren via de rubriek “Contact” op deze website of via een andere weg, maar u dient er rekening mee te houden dat zo’n contactname niet automatisch betekent dat u cliënt bent of zal worden van Acco Group. Wij aanvaarden cliënten enkel na daarover uitdrukkelijke afspraken te hebben gemaakt en op basis van onze algemene voorwaarden.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken 

Door deze website te bezoeken, aanvaardt u dat de volledige inhoud op deze website, met inbegrip van de wettelijke informatie, beheerst wordt door het Belgisch recht en overeenkomstig het Belgisch recht moet worden geïnterpreteerd. De Belgische rechtbanken zijn, bij uitsluiting van alle andere, bevoegd om kennis te nemen van geschillen die zouden rijzen met betrekking tot deze website of het gebruik ervan.