Acco Group

Arbeidskaart en arbeidsvergunning - verlenging max 3 maanden

Wat ?

Betrokken derdelander kan tijdelijk niet terug (bv. omdat de vluchten geannuleerd zijn). Zijn verblijf wordt tijdelijk verlengd. De werkgever kan een arbeidsvergunning aanvragen opdat de werknemer tijdens dit tijdelijk verblijf kan blijven werken.

VOOR WIE?

 • Eenmanszaken;
 • Vennootschappen;
 • Particulieren

VOORwaarden

 • Om redenen van overmacht het land (quarantaine, annulering van een vlucht, sluiting van een grens, enz.) niet kunnen verlaten
 • Om de verplaatsingen en de contacten te beperken kan deze aanvraag per mail aan het gemeentebestuur van de verblijfplaats gericht worden.

Voorwaarden werk:

 • De werkgever dient een aanvraag arbeidsvergunning/arbeidskaart in voor een periode van max. 3 maanden. De aankomstverklaring van betrokken werknemer wordt bij de aanvraag gevoegd.
 • De dienst economische migratie levert volgens de versnelde procedure een arbeidsvergunning/arbeidskaart af aan de werkgever (per e-mail). De duurtijd van de arbeidsvergunning/arbeidskaart is gekoppeld aan de geldigheid van de aankomstverklaring, en kan max. 3 maanden bedragen. De arbeidsvergunning/arbeidskaart kan niet verlengd worden.

HOE AANVRAGEN?

In dringende gevallen kan deze aanvraag rechtstreeks naar de Dienst Vreemdelingenzaken gestuurd worden, per mail:

De aanvrager moet de volgende informatie en documenten toevoegen:

 • een kopie van zijn paspoort (nummer en geldigheid, persoonlijke gegevens, gebruikte pagina’s);
 • een kopie van zijn aankomstverklaring (bijlage 3 van het koninklijk besluit van 08/10/1981) ;
 • een brief waarin wordt uitgelegd waarom hij het Schengengrondgebied niet op de voorziene datum kan verlaten;
 • de documenten die de verhindering bevestigen;
 • een reisziekteverzekering die geldig is voor de duur van de gewenste verlenging;
 • het adres waarop men in België verblijft;
 • een mailadres waarop men kan worden gecontacteerd

De Dienst Vreemdelingenzaken zal zijn beslissing per mail naar de aanvrager sturen.

Opmerkingen ACCO

Voor vragen en opmerkingen neem dan aub contact op met je dossierbeheerder via volgende emailadres: corona@accogroup.be