Acco Group

Aanpassing voor forfaitaire BTW-plichtigen

Wat ?

Verlaging forfaitaire basis waarop verschuldigde BTW berekend wordt.

VOOR WIE?

  • Marktkramers, Ijsbereiders, Foornijveraars, Frituurexploitanten / Caféhouders
  • Kappers

VOORwaarden

  • Opmaak éénmalige inventaris van bedorven goederen die in mindering mag gebracht worden van forfaitaire basis zonder voorafgaandelijke controle door BTW administratie
  • Aangepaste forfaits voor kappers
  • Verlaging standgelden voor foornijveraars

HOE AANVRAGEN?

De fiscus zal met die aanpassingen rekening houden bij de uitwerking van de forfaitaire grondslagen van aanslag inzake directe belastingen voor de betrokken belastingplichtigen.

Opmerkingen ACCO

Voor vragen en opmerkingen neem dan aub contact op met je dossierbeheerder via volgende emailadres: corona@accogroup.be