Acco Group

Arbeidskaart en arbeidsvergunning - verlenging meer dan 3 maanden

Wat ?

Wie om reden van werk langer dan drie maanden in België zal verblijven, dient een (verlenging van de) gecombineerde vergunning aan te vragen. De tijdelijke arbeidsvergunning/arbeidskaart kan immers niet verlengd worden.

VOOR WIE?

 • Eenmanszaken;
 • Vennootschappen;
 • Particulieren

VOORwaarden

 1. Aanvraag hernieuwing van de gecombineerde vergunning, uiterlijk twee maanden voor het verstrijken van de lopende vergunning (één maand voor seizoenarbeid).
 2. In kader van de gecombineerde procedure maakt de dienst economische migratie de toelating tot arbeid over aan de werkgever (‘groen licht’). De werknemer kan de tewerkstelling aanvatten op basis van dit groen licht.
 3. De werknemer biedt zich aan op de gemeente met het groen licht. De gemeente levert een bijlage 49 af, in afwachting van de definitieve beslissing gecombineerde vergunning. De bijlage 49 bevat de vermelding ‘toelating tot arbeid: beperkt’.

HOE AANVRAGEN?

De aanvrager moet een aanvraag versturen naar arbeidskaart@vlaanderen.be met volgende informatie:

 • Volledig ingevuld formulier ‘Aanvraag tot toelating tot arbeid voor bepaalde duur met gecombineerde vergunning (Word bestand)’
 • Buitenlandse identiteitskaart van werknemer of persoonsgegevens op zijn internationaal paspoort.
 • Belgische verblijfsvergunning werknemer.
 • Bewijs (opent in nieuw venster) dat werknemer ziektekostenverzekering heeft die alle risico’s voor hem en zijn familieleden dekt.
 • Je (als werkgever) identiteitsbewijs of van dat van je volmachthouder.
 • Arbeidsovereenkomst als die niet meer overeenstemt met die uit zijn vorige tewerkstellingsperiode
 • Loonfiches of loonafrekeningen uit periode waarvoor arbeidstoelating verstrijkt of individuele rekening als werknemer volledig kalenderjaar heeft gewerkt.
 • Bewijs van inschrijving in Limosakadaster als werknemer als gedetacheerde werkt.

Opmerkingen ACCO

Voor vragen en opmerkingen neem dan aub contact op met je dossierbeheerder via volgende emailadres: corona@accogroup.be