Acco Group

CORONA VERLOF

Wat ?

Ouderschapsverlof om voor kinderen te zorgen ingevolge de (gedeeltelijke) schorsing van de lessen in de scholen; De betreffende werknemer ontvangt een vervangende uitkering van RVA voor de werkdagen dat hij gebruikt maakt van ouderschapsverlof; De dagen coronaverlof worden niet in mindering gebracht van het aantal dagen dat men recht heeft op gewoon ouderschapsverlof maar komen hier bovenop.

VOOR WIE?

  • Werknemer met een arbeidsovereenkomst sinds minstens 1 maand die
  • Minstens één kind ten laste hebben dat de leeftijd van 12 jaar nog niet bereikt heeft;

VOORwaarden

  • Enkel mogelijk mits toestemming van de werkgever;
  • Vermindering van prestaties met ½ of 1/5;
  • Periode 01 mei 2020 tot 30 juni 2020;

HOE AANVRAGEN?

  • Aanvragen via RVA en werkgever;
  • Vanaf publicatie in het Belgisch Staatsblad;

Opmerkingen ACCO

Voor vragen en opmerkingen neem dan aub contact op met je dossierbeheerder via volgende emailadres: corona@accogroup.be