Acco Group

Corona lening

Wat?

Achtergestelde lening op 3 jaar van minimum 25.000 euro en maximum 800.000 euro. De lening wordt verstrekt aan een jaarlijkse intrestvoet betaalbaar op eindvervaldag : 5% voor start-ups en scale-ups / 4,5% voor kmo’s en zelfstandigen; Voor de type lening is er geen persoonlijke waarborg vereist.

Voor wie?

  • Start-ups en scale-ups : bedrijven die in de 3 laatste jaren geen recurrente positieve kasstroom hadden en die vernieuwende producten en/of dienst ontwikkelen of reeds op de markt brengen;
  • KMO’s en zelfstandigen die VOOR coronacrisis : recurrente positieve kasstromen kwamen in aanmerking voor klassieke bankfinanciering

voorwaarden

  • Geen onderneming in moeilijkheden;
  • Gevestigd in het Vlaams Gewest;
  • Effectieve tewerkstellingsgraad van 80% van hun total tewerkstelling per 31/12/2019 dus max 20% tijdelijke werkloosheid of engagement om om op korte termijn terug naar 80% te gaan;
  • Geen achterstallen op lopende kredieten, bij de belasting, btw of sociale zekerheidsbijdragen bij begin van coronacrisis;
  • Indien er bancaire kredieten zijn, moet bank zich engageren om aan boord te blijven;
  • Niet cumuleerbaar met compensatie/hinderpremie indien u deze reeds ontvangen heeft, moet u die terugbetalen;

Terugbetaling

  • Start-up en scale-up dient de lening terug te betalen op de eindvervaldag. Indien er echter tussentijds een exit of kapitaalronde plaatsvindt dan is er een conversierecht waarbij de conversie kan gebeuren met een discount van 25% op de waarde van de onderliggende aandelen.

  • Voor Kmo’s en zelfstandigen kunnen de eerste 24 maanden aflossingsvrij gebeuren, daarna heeft men in het laatste jaar van de achtergestelde lening de keuze van het aflossingsritme dat men wil aanhouden. In uitzonderlijke omstandigheden en mits men bepaalde extra zekerheiden biedt kan er geopteerd worden voor aflossing op eindvervaldag.

Hoe aanvragen

Opmerkingen ACCO

Voor vragen en opmerkingen neem dan aub contact op met je dossierbeheerder via volgende emailadres: corona@accogroup.be