Acco Group

Tijdelijke werkloosheid

Wat ?

 • Werkgever die zijn werknemers tijdelijk niet volledig of gedeeltelijk kan tewerkstellen door de coronacrisis, kunnen beroep doen op de regeling van tijdelijke werkloosheid door overmacht.
 • Uitkering is gelijk aan 70% van zijn gemiddeld geplafonneerd loon (geplafonneerd op 2.754,76 euro per maand).
 • Daarnaast ontvangt hij 5,63 euro per dag ten laste van de RVA.
 • Geldig tot en met 30 juni 2020.
 • Storting 202.68 euro per werknemer voor de water- en energiefactuur (1x per domicilie)

VOOR WIE?

Werknemers:

 • zowel arbeiders als bedienden (van de privésector, de publieke sector en de non-profitsector);
 • uitzendkrachten tijdens de duur van huur uitzendarbeidsovereenkomst;
 • personeel dat werkt in onderwijsinstellingen;
 • leerlingen die een alternerende opleiding volgen;

Werkgevers:

 • Alle werkgevers die vanaf 13 maart 2020 tijdelijk niet kunnen tewerkstellen

Niet:

 • Studenten;
 • Statutaire ambtenaren;
 • Zelfstandigen in hoofdberoep / titularissen van vrije beroepers;

VOORwaarden

Je bent :

 • Of een zelfstandige in hoofberoep of bijberoep;
 • Of een vennootschap met rechtspersoonlijkheid van privaat recht;
 • Of een vereniging;
 • Je hebt personeel in dienstverband (arbeiders en/of bedienden);
 • Op de lonen van de werknemers wordt er Belgische sociale zekerheid afgedragen;

Opmerkingen ACCO

 • Let op de vergoedingen uitgekeerd door de RVA zijn belastbaar in de personenbelasting.

Voor vragen en opmerkingen neem dan aub contact op met je dossierbeheerder via volgende emailadres: corona@accogroup.be.