Acco Group

Maatregelen Coronavirus

Een premie van 4.000 EUR voor bedrijven die verplicht hebben moeten sluiten.
Een premie voor zelfstandigen met behoud van loon en VAA.
Werkgever die zijn werknemers tijdelijk niet volledig of gedeeltelijk kan tewerkstellen door de coronacrisis
Uitstel betaling voorlopige sociale bijdragen van de eerste twee kwartalen van 2020
Uitstel van betaling van verschuldigde betalingen aan de RSZ of mogelijk afbetalingsplan.
Wie zijn sociale bijdragen voor zelfstandigen niet kan betalen kan een vrijstelling van bijdragen vragen.

PMV verstrekt een waarborg voor het aangaan van een lening tot 75% van het ontleende bedrag 

Ondernemingen die hinder ondervinden  kunnen een afbetalingsplan vragen bij de FOD Financiën.

Aanslagbiljetten onroerende voorheffing voor aanslagjaar 2020 worden in september 2020 verstuurd.
Bedrijven krijgen vier maanden bijkomend uitstel van betaling voor de verkeersbelastingen.
Steunmaatregelen bij de annulatie van pakketreizen ingevolge van Corona.
Steunmaatregelen bij de annulatie van evenementen ingevolge van Corona.
Verdubbeling van het voordelige stelsel van de gelegenheidsarbeid voor de werkgevers uit de land- en tuinbouw
Werkgevers kunnen een tijdelijke onkostenvergoeding voor thuiswerk toekennen aan hun werknemers.
Een overzicht van wat mogelijk is mbt betalingsuitstel voor verschillende verzekeringen.
Kosteloos betalingsuitstel (kapitaalaflossingen en intresten) voor lopende leningen tot 30 september 2020.
Maandelijkse premie voor de werknemer. Dit geldt enkel voor de periode 01/04/2020 tem 30/06/2020.
Boetes in overheidsopdrachten worden niet uitgevoerd indien de late oplevering het gevolg is van Covid-19.

 

Opgemaakt en onderhouden door Filip Camps – 30 maart 2020

Filip Camps

Filip Camps

TAX – Oog voor detail
Wandelende fotograaf