Acco Group

Vrijstelling sociale bijdragen

Wat ?

Wie zijn sociale bijdragen voor zelfstandigen niet kan betalen ingevolge het coronavirus, kan een vrijstelling van bijdragen vragen.

Dit kan zowel voor de voorlopige bijdragen van 1ste, 2de, 3de en 4de kwartaal van 2020 als voor het bijdragesupplement nadat er een regularisatie van sociale bijdragen heeft plaatsgevonden.

VOOR WIE?

Alle zelfstandigen:

  • Eenmanszaken;
  • Bedrijfsleiders;
  • Meewerkende echtgenoten;
  • Zelfstandigen in bijberoep;

VOORwaarden

Je dient aan te tonen dat je de sociale bijdragen niet kan betalen wegens een gebrek aan inkomsten. Dus je beschikt niet over de middelen om de bijdragen te betalen.

Dit dient aangetoond te worden aan de hand van loonfiches bedrijfsleider, of BTW aangifte eenmanszaak. Hieruit dient te blijken dat je effectief geen inkomen hebt, indien je toch inkomsten hebt maar besluit om deze voor andere doeleinden aan te wenden dan is dit niet van toepassing;

Opmerkingen ACCO

  • Je hebt geen verhoging of nalatigheidsintresten;
  • Je bouwt geen pensioenrechten op voor de kwartalen waarvan je wordt vrijgesteld tot betaling van de sociale bijdragen, je kan dit later regulariseren door bij te storten voor deze jaren. Dit dient dan te gebeuren binnen een periode van 5 jaren
Voor vragen en opmerkingen neem dan aub contact op met je dossierbeheerder via volgende emailadres: corona@accogroup.be.