Acco Group

Uitstel verkeersbelasting

Wat ?

Bedrijven krijgen vier maanden bijkomend uitstel van betaling voor de verkeersbelastingen.

VOOR WIE?

Voor bedrijven die rechtspersonen zijn. Eenmanszaken kunnen soepel een afbetalingsplan en eventueel kwijtschelding van nalatigheidsintresten vragen.

VOORwaarden

U bent een bedrijf-rechtspersoon dus BV, NV, GCV, etc.

HOE AANVRAGEN?

Automatisch toegekend voor aanslagbiljetten verzonden vanaf 26 maart. Voor aanslagbiljetten verzonden voor 26 maart mag de belastingplichtige zelf 4 maanden extra bijtellen.

Opmerkingen ACCO

Voor vragen en opmerkingen neem dan aub contact op met je dossierbeheerder via volgende emailadres: corona@accogroup.be