Acco Group

Uitstel onroerende voorheffing

Wat ?

De Vlaamse Belastingdienst verstuurt de aanslagbiljetten onroerende voorheffing voor aanslagjaar 2020 pas vanaf september 2020 (in plaats van vanaf mei 2020).

VOOR WIE?

Voor bedrijven die rechtspersonen zijn. Eenmanszaken kunnen soepel een afbetalingsplan en eventueel kwijtschelding van nalatigheidsintresten vragen.

VOORwaarden

U bent een bedrijf-rechtspersoon dus BV, NV, GCV, etc.

HOE AANVRAGEN?

Dit wordt automatisch toegekend.

Opmerkingen ACCO

Voor vragen en opmerkingen neem dan aub contact op met je dossierbeheerder via volgende emailadres: corona@accogroup.be