Acco Group

UITSTEL BETALING PROFESSIONELE KREDIETEN

Wat ?

Een betalingsuitstel van het ondernemingskrediet in het kader van de coronacrisis houdt in dat de onderneming / organisatie gedurende maximaal 6 maanden geen aflossingen van kapitaal moet doen. De intresten blijven wel verschuldigd.

Nadat de periode van uitstel is afgelopen, hernemen de betalingen. De looptijd van het krediet wordt verlengd met de periode van het betalingsuitstel. Met andere woorden: de kredietnemer zal maximaal 6 maanden langer zijn / haar krediet terugbetalen dan oorspronkelijk voorzien.

Er worden geen dossier- of administratieve kosten aangerekend voor het opnemen van een betalingsuitstel.

Voor nieuwe kredieten en kredietlijnen met een maximale looptijd van 12 maanden werd samen met de overheid een garantieregeling uitgewerkt.

 

DEZE REGELING WERD INMIDDELS VERLENGD TOT 31 DECEMBER 2020 ONDER VOLGENDE MODALITEITEN : 

 • Op het moment van de aanvraag van verlenging dient u nog te voldoen aan de voorwaarden die voor het bekomen van het initiële betalingsuitstel van toepassing zijn;
 • Aanvraag dient gebeuren voor eind oktober 2020 

MOMENTEEL ONDERHANDELT DE REGERING VOOR EEN NIEUWE VERLENGING VAN DIT SYSTEEM 

VOOR WIE?

Een betalingsuitstel van het ondernemingskrediet kan worden aangevraagd door niet-financiële ondernemingen, KMO’s, zelfstandigen en non-profitorganisaties die aan elk van deze 4 voorwaarden voldoen:
 1. De onderneming/ organisatie heeft betalingsproblemen door de coronacrisis:
  • de omzet of activiteit is of zal gedaald/ dalen;
  • er wordt volledig of deels beroep gedaan op tijdelijke of volledige werkloosheid;
  • de overheid heeft – in het kader van de indijking van het coronavirus – bevolen tot sluiting van de onderneming.
 2. De onderneming/ organisatie is vast gevestigd in België.
 3. De onderneming / organisatie had geen achterstal op haar lopende kredieten of bij de belastingen of sociale zekerheidsbijdragen op 1 februari 2020 of de onderneming had minder dan 30 dagen achterstal op haar lopende kredieten of bij de belastingen of sociale zekerheidsbijdragen op 29 februari 2020.
 4. De onderneming / organisatie heeft bij alle banken aan haar contractuele kredietverplichtingen voldaan gedurende de laatste 12 maanden voorafgaand aan 31 januari 2020 en doorloopt geen actieve kredietherstructurering.
Openbare overheden kunnen geen betalingsuitstel aanvragen.

VOORwaarden

Een betalingsuitstel kan worden aangevraagd voor één van de volgende ondernemingskredieten:

 • kredieten met een vast aflossingsplan
 • kaskredieten
 • vaste voorschotten

Leasing en factoring maken geen deel uit van de overeenkomst die werd afgesloten. Een onderneming / organisatie kan uiteraard altijd op bilaterale basis met haar leasing- of factoringmaatschappij contact opnemen om na te gaan op welke manier een oplossing kan worden geboden.

 • Aanvragen tot betalingsuitstel die tot en met 30 april 2020 worden gedaan, lopen maximaal 6 maanden tot 31 oktober 2020.
 • Voor aanvragen die na 30 april 2020 worden gedaan, blijft de einddatum uiterlijk 31 oktober 2020.
 • Betalingsuitstel kan enkel worden verkregen voor nog toekomstige maandaflossingen.
 • Aanvragen die werden ingediend voor de publicatie van dit charter zullen worden geëvalueerd volgens de criteria van het charter. Indien nodig zal de bank contact opnemen met de kredietnemer.

HOE AANVRAGEN?

In de praktijk: wie denkt aan de voorwaarden te voldoen om betalingsuitstel te kunnen aanvragen, wordt gevraagd om zijn of haar bank te contacteren.

Opmerkingen ACCO

 • Enkel voor bedrijven die niet in moelijkheden zaten, ook niet in tijdelijke moeilijkheden.
 • Informeer bij je bank naar de voorwaarden en wat deze aanvraag kan betekenen naar volgende kredietaanvragen en ratings.
Voor vragen en opmerkingen neem dan aub contact op met je dossierbeheerder via volgende emailadres: corona@accogroup.be.