Acco Group

Steunmaatregelen land-en tuinbouw

Wat ?

Omwille van de corona-epidemie wordt voor het jaar 2020 het aantal dagen verdubbeld waarop de werkgevers uit de land- en tuinbouw gebruik kunnen maken van het voordelige stelsel van de gelegenheidsarbeid waarbij de bijdragen berekend worden op een forfaitair dagbedrag. 

Concreet komt dit erop neer dat:

  • Het maximum aantal dagen in de landbouw verhoogt van 30 naar 60.
  • Het maximum aantal dagen in de tuinbouw verhoogt van 65 naar 130.
  • Voor de werknemers uit de witloof- en champignonteelt de extra 35 dagen verhoogd worden tot 70. Zij kunnen in 2020 dus maximaal 200 dagen gebruik maken van het systeem. 

VOOR WIE?

Het betreft de handarbeiders, tewerkgesteld bij een werkgever in de land- en /of tuinbouwsector.

VOORwaarden

De werkgever dient deel uit te maken van een van de volgende paritaire comités :

  • Het Paritair Comité voor het Tuinbouwbedrijf, met uitzondering van de sector inplanting en onderhoud van parken en tuinen;
  • Het Paritair Comité voor de Landbouw, voor zover de werknemer uitsluitend wordt tewerkgesteld op de eigen gronden van de werkgever
  • Het Paritair Comité voor de Uitzendarbeid, voor zover de uitzendarbeider wordt tewerkgesteld bij een gebruiker in één van de bovengenoemde sectoren.
  • Het moet gaan om een gelegheidswerknemer conform de socialezekerheidswetgeving.

HOE AANVRAGEN?

Via je je sociaal secretariaat.

Opmerkingen ACCO

Voor vragen en opmerkingen neem dan aub contact op met je dossierbeheerder via volgende emailadres: corona@accogroup.be.