Acco Group

Overbruggingsrecht voor zelfstandigen​

Wat?

ZELFSTANDIGE IN HOOFDBEROEP
Zelfstandigen en helpers in hoofdberoep en meewerkende echtgenoten die hun activiteit moeten stopzetten ingevolge het coronavirus kunnen een financiële uitkering ontvangen van 1.291,69 euro (of 1.614,10 euro met gezinslast).

ZELFSTANDIGE IN BIJBEROEP
Zelfstandigen in bijberoep die hun activiteit minstens 7 dagen moet sluiten, kunnen een financiële uitkering ontvangen van 645 euro (of 807 euro met gezinslast).

Voor wie?

 • Deze maatregel geldt voor alle zelfstandigen in hoofdberoep en meewerkende echtgenoten.
 • Ook voor nieuwe zelfstandigen die na 1 januari 2020 startten.
 • Dit geldt zowel voor éénmanszaken als voor zelfstandigen die bestuurder zijn in een vennootschap die getroffen is.
 • Onder bepaalde voorwaarden kunnen ook zelfstandigen in bijberoep genieten van een overbruggingskrediet.
 • Zelfstandigen in bijberoep.

voorwaarden

Tijdens deze coronacrisis maak je aanspraak op een uitkering overbruggingsrecht als je:

ZELFSTANDIGE IN HOOFDBEROEP

 • actief bent in de horeca, of andere activiteiten uitoefent die zijn opgenomen in het ministerieel besluit van 13 maart 2020, ook als je je zaak niet helemaal sluit en bijvoorbeeld nog afhaalmaaltijden aanbiedt. Sluit je in maart? Dan heb je voor deze maand recht op een uitkering van 1.291,69 euro (of 1.614,10 euro met gezinslast). Sluit je in april en/of mei? Dan krijg je die uitkering ook voor de maand april en mei.
 • in een andere sector werkt, en je gedwongen bent je onderneming volledig te sluiten door het coronavirus en je activiteiten minstens 7 opeenvolgende dagen onderbreekt. Bijvoorbeeld uit voorzorg, of omdat je weinig klanten hebt. Dan krijg je een uitkering van 1.291,69 euro (of 1.614,10 euro met gezinslast) voor ofwel maart, ofwel april, afhankelijk van in welke maand je je activiteiten voor minstens 7 opeenvolgende dagen onderbreekt. Onderbreek je je activiteiten in beide maanden voor minstens 7 opeenvolgende dagen? Dan krijg je zowel in maart als in april en mei een uitkering overbruggingsrecht.
 • Versoepeling voorwaarde hoofdverblijfplaats in België: ‘domicilie moet in België’ zijn is tijdelijk niet van toepassing op overbruggingsrecht in kader van corona-crisis
 • Voor zelfstandigen in bijberoep die minstens de minimumbijdrage betalen van een zelfstandige in hoofdberoep (739,05 euro). Op voorwaarde dat die bijdrage gebaseerd is op hun in komen van drie jaar geleden. Starters in bijberoep komen bijgevolg niet in aanmerking.

ZELFSTANDIGE IN BIJBEROEP

 • Minstens 7 dagen sluiten;
 • Jaarlijkse verdiensten bijberoep tussen 6.996,89 euro en 13.993,77 euro;
 • Retroactief mogelijk voor de maanden maart, april en mei 2020;
 • Voor zelfstandigen in bijberoep die minstens de minimumbijdrage betalen van een zelfstandige in hoofdberoep (739,05 euro). Op voorwaarde dat die bijdrage gebaseerd is op hun in komen van drie jaar geleden (let op in dit geval heeft de zelfstandige in bijberoep recht op 1.291,69 euro aan overbruggingsrecht)

LET OP VOOR DE MAAND MEI ZAL HET OVERBRUGGINGSRECHT MAAR WORDEN TOEGEKEND TOT DAT DE MAATREGELEN STOPZETTING ACTIVITEIT WORDEN OPGEHEVEN

Opmerkingen ACCO

 • Bezoldiging en VAA moet NIET stopgezet worden (alles mag blijven doorlopen)
 • De uitkering van het overbruggingsrecht is NIET belastingvrij (is een vervangingsinkomen)

Voor vragen en opmerkingen neem dan aub contact op met je dossierbeheerder via volgende emailadres: corona@accogroup.be