Acco Group

Betalingsuitstel sociale bijdragen

Wat ?

Uitstel betaling voorlopige sociale bijdragen van de vier kwartalen van 2020 en voor regularisaties van sociale bijdragen die voor 31 maart 2020, 30 juni 2020 en/of 30/09/2020 dienden betaald te zijn.
Een jaar uitstel van betaling.

Dit betekent dat :

 • de bijdrage van het eerste kwartaal 2020 tegen 31 maart 2021 dient betaald te zijn;
 • de bijdrage van het tweede kwartaal 2020 tegen 30 juni 2021 dient betaald te zijn;
 • de bijdrage van het derde kwartaal 2020 tegen 30 september 2021 dient betaald te zijn; 
 • de bijdrage van het vierde kwartaal 2020 tegen 31 december 2021 dient betaald te zijn; 

Er zullen geen verhogingen en/of nalatigheidsintresten aangerekend worden voor zover je de uitstel termijn respecteert.

VOOR WIE?

Alle zelfstandigen:

 • Eenmanszaken;
 • Bedrijfsleiders;
 • Meewerkende echtgenoten;
 • Zelfstandigen in bijberoep;

VOORwaarden

Je dient aan te tonen dat uw een vermindering van inkomsten heeft ingevolge het Corona Virus door aan te tonen dat:

 • De omzet significant gedaald is;
 • Er een aanzienlijke daling in bestellingen is;

HOE AANVRAGEN?

Je dient dit aan te vragen via uw sociaal verzekeringsfonds voor 15 december 2020.
Er is geen éénduidige procedure, het ene verzekeringsfonds vraagt een e-mail te sturen, het andere heeft een online applicatie.

Hierna de websites van de voornaamste verzekeringsfondsen :

Group S: https://www.groups.be/42670.htm?rdeLocaleAttr=nl

Xerius: https://www.xerius.be/nl-be/zelfstandigen/life-changing-moment/coronaLiantis: https://www.liantis.be/nl/nieuws/corona-vrijstelling-sociale-bijdragenPartena: https://www.partena-professional.be/nl/faq-coronavirus/faq-coronavirus-voor-zelfstandigen

Securex: https://www.securex.be/nl/over-securex/coronavirus/faq-ondernemers

Acerta: https://www.acerta.be/nl/klantenportaal/zelfstandigen/klant-bij-acerta/juridisch-nieuws-en-updates/maatregelen-voor-zelfstandigen-die-moeilijkheden-ondervinden-door-het-coronavirus

U dient minstens volgende gegevens op te geven :

 • Naam, voornaam en woonplaats van de betrokkene;
 • Naam en zetel van bedrijf : ingeval van een éénmanszaak;
 • Ondernemingsnummer : ingeval van éénmanszaak;
 • Rijksregisternummer : ingeval van bedrijfsleider;

Opmerkingen ACCO

 • Je verliest uw rechten op sociale uitkeringen niet ingeval je zich aan de aflossingstermijnen houdt;
 • Je inhoudingen bedrijfsvoorheffing zijn berekend op de volledige betaling van sociale bijdragen in het betreffende inkomstenjaar, indien je deze niet effectief stort zal dit resulteren in een bijbetaling van personenbelasting bij vestiging van je aanslagbiljet.

Voor vragen en opmerkingen neem dan aub contact op met je dossierbeheerder via volgende emailadres: corona@accogroup.be