Acco Group

BETALINGSUITSTEL BELASTINGEN​

Wat ?

Spreiding van betaling voor volgende belastingsschulden : 

 • Bedrijfsvoorheffing;
 • BTW;
 • Personenbelasting;
 • Vennootschapsbelasting;
 • Rechtspersonenbelasting;
 • Daarnaast kan er verzocht worden om vrijstelling van nalatigheidsinteresten

VOOR WIE?

 • Eenmanszaken;
 • Vennootschappen;
 • Betreffende personenbelasting voor iedereen van toepassing.

VOORwaarden

 • Daadwerkelijk hinder ondervinden ingevolge Corona (dit dient aangetoond te worden aan de hand van daling omzetcijfers, daling bestellingen, gevolgen van een “kettingreactie” met partnerondernemingen;
 • Niet voor ondernemingen met structurele betalingsmoeilijkhednebetalingsmoeilijkheden

 

HOE AANVRAGEN?

 • Per type schuld op het ogenblik van ontvangst van een aanslagbiljet of betaalbericht.
 • Aan te vragen bij het Regionaal Invorderingscentrum bevoegd voor je regio en dit voor 31 december 2020 as.
 • Antwoordtermijn van de overheid bedraagt 30 dagen vanaf het indienen van de aanvraag.

Opmerkingen ACCO

Voor vragen en opmerkingen neem dan aub contact op met je dossierbeheerder via volgende emailadres: corona@accogroup.be