Acco Group

BETALINGSUITSTEL BELASTINGEN​

Wat ?

 De federale regering heeft nu nog bijkomende maatregelen (dd. 18 maart 2020) genomen om extra financiële ademruimte te creëren voor de bedrijven en ondernemers maar ook voor gezinnen.

U krijgt een automatisch uitstel van betaling van twee maanden voor de btw en bedrijfsvoorheffing zonder boetes of interesten te moeten betalen.

Ook voor personen-, vennootschaps-, rechtspersonenbelasting en belasting van niet-inwoners wordt uitstel toegekend.

VOOR WIE?

  • Eenmanszaken;
  • Vennootschappen;
  • Betreffende personenbelasting voor iedereen van toepassing.

VOORwaarden

U krijgt een automatisch uitstel van betaling van twee maanden voor de btw en bedrijfsvoorheffing zonder boetes of interesten te moeten betalen.
De onderliggende aangifte dienen ingediend te zijn.

Dit uitstel geldt voor:

BTW

20 juni 2020

Betaling over…Termijn verlengd tot …
Maandaangifte  – februari 202020 mei 2020
Maandaangifte  – maart 202020 juni 2020
Kwartaalaangifte – 1ste kwartaal 202020 juni 2020
Maandaangifte – april 202020 juli 2020

BEDRIJFSVOORHEFFING

Betaling over…Termijn verlengd tot …
Maandaangifte  – februari 202013 mei 2020
Maandaangifte  – maart 202015 juni 2020
Kwartaalaangifte – 1ste kwartaal 202015 juni 2020

Voor de afrekening van de belastingen, aanslagjaar 2019, gevestigd vanaf 12 maart 2020.
Voor de betaling van zowel de personenbelasting als de vennootschapsbelasting, de belasting van niet-inwoners (BNI) en de rechtspersonenbelasting zal automatisch, bovenop de normale betaaltermijn en zonder aanrekening van nalatigheidsintresten, een extra termijn van 2 maanden worden toegekend.

Voor de afrekening van de belastingen, gevestigd vóór 12 maart 2020.
Voor de betaling van schulden inzake de personen- of vennootschapsbelasting gelden de aangekondigde steunmaatregelen en zijn extra betaaltermijnen, vrijstelling van nalatigheidsintresten en/of kwijtschelding van boeten wegens laattijdige betaling, op aanvraag, mogelijk.

HOE AANVRAGEN?

Specifieke aanvraag is enkel nodig voor de belastingen gevestigd vóór 12 maart 2020:

  • Per type schuld op het ogenblik van ontvangst van een aanslagbiljet of betaalbericht.
  • Aan te vragen bij het Regionaal Invorderingscentrum bevoegd voor je regio en dit voor 30 juni 2020 as.
  • Antwoordtermijn van de overheid bedraagt 30 dagen vanaf het indienen van de aanvraag.

Voor belastingen gevestigd na 12 maart 2020 wordt automatisch een extra termijn toegekend.

Opmerkingen ACCO

Voor vragen en opmerkingen neem dan aub contact op met je dossierbeheerder via volgende emailadres: corona@accogroup.be