Acco Group

Uitstel betaling RSZ bijdragen werkgevers

Wat ?

Er is een mogelijk tot een minnelijk afbetalingsplan.
Dit is een afbetalingsplan voor verschuldigde sociale bijdragen ingevolge betalingsmoelijkheden naar aanleiding van het Coronavirus.
Je kan een spreiding van de openstaande schuld vragen over maximaal 24 maanden.

VOOR WELKE BETALINGEN ? 

  • Vakantiegeld boekjaar 2019; 
  • Sociale bijdragen voor de kwartalen 1, 2, 3 en 4, 2020; 
  • Regularisatieberichten 

VOOR WIE?

Voorwaarden minnelijk afbetalingsplan: 

  • Aangiften dienen ingediend te zijn; 
  • Je dient aan te tonen dat Corona de oorzaak is van het niet kunnen betalen van je sociale bijdragen via een gemotiveerde aanvraag. (geldige redenen kunnen bijvoorbeeld zijn omzetdaling, verminderde bestellingen etc. 

HOE AANVRAGEN?

De aanvraag tot minnelijk afbetalingsplan kan gebeuren op de website van RSZ

www.socialsecurity.be/sit_nl/employer/applics/paymentplan/index.htm

  • RSZ zal achteraf controles uitvoeren;
  • Formulier verklaring op eer zal vanaf 26/3 beschikbaar zijn op socialsecurity.be
  • Na indiening formulier automatisch toepasbaar;

Opmerkingen ACCO

Voor vragen en opmerkingen neem dan aub contact op met je dossierbeheerder via volgende emailadres: corona@accogroup.be