Acco Group

Uitstel betaling RSZ bijdragen werkgevers

Wat ?

Dit betreft onder meer de volgende betalingen vanaf 20 maart 2020:

 • De maandelijkse schijven van de lopende minnelijke afbetalingsplannen;
 • Het derde voorschot voor het 1ste kwartaal (normaal te betalen voor 05/04/2020);
 • Het saldo van het 1ste kwartaal (te betalen op 30/04/2020);
 • Het debetbericht jaarlijkse vakantie dat aan de werkgevers wordt verstuurd vanaf 01/04/2020 en voor 30/04/2020 betaald moet worden;
 • De voorschotten voor het 2de kwartaal (te betalen voor het 2de kwartaal (te betalen op 05/05, 05/06 en 05/07/2020);
 • Het saldo van het 2de kwartaal (te betalen op 31/07/2020)

Let op voorwaarde is wel dat de RSZ-aangiften tijdig plaatsvinden.
Er zijn 2 soorten uitstel:

 1. het automatisch uitstel
 2. het uitstel na voorafgaande aangifte
 3. het uitstel wegens zware vermindering economische activiteit

Er is ook een mogelijk tot een minnelijk afbetalingsplan.
Dit is een afbetalingsplan voor verschuldigde sociale bijdragen ingevolge betalingsmoelijkheden naar aanleiding van het Coronavirus.
Je kan een spreiding van de openstaande schuld vragen over maximaal 24 maanden.

VOOR WIE?

Het automatisch uitstel is van toepassing op:

 • Horeca;
 • Onderneming in de culturele, feestelijke, recreatieve en sportieve sector;
 • Alle handelszaken uitgezonderd :
  • Voedingswinkels met inbegrip van nachtwinkels;
  • Dierenvoedingswinkels;
  • Apotheken;
  • Krantenwinkels;
  • Tankstations en leveranciers van brandstoffen;
  • Kappers, die slechts één klant per keer mogen ontvangen in de zaak en dit op afspraak;

Het uitstel na voorafgaande aangifte is van toepassing op:
Onderneming die gesloten zijn ingevolge het niet kunnen naleven van de sanitaire maatregelen

Onderneming die niet verplicht is om gesloten te zijn en die, om andere redenen dan het niet kunnen naleven van de sanitaire maatregelen, zelf heeft beslist om volledig te sluiten. Het gaat hierbij onder meer over ondernemingen die moesten sluiten omwille van de sluiting van hun toeleveranciers of omdat hun klanten gesloten zijn.

Voor de notie “volledige” sluiting, wordt bedoeld dat de productie en verkoop is stopgezet. Dit verhindert niet dat er binnen de onderneming nog een beperkt aantal medewerkers actief kunnen zijn omwille van veiligheid, administratie, noodzakelijk onderhoud enzovoort.

Het uitstel wegens zware vermindering economisch activiteit
Bedrijven die niet volledig gesloten zijn maar een zware vermindering in economische activiteit ondergaan.

Het minnelijk afbetalingsplan  is van toepassing op:
Alle bedrijven die niet onder de voorgaande regelingen vallen.

VOORwaarden

Voorwaarden automatisch uitstel:

 • Verplichte sluiting ingevolge Corona. (dus niet voor vrijwillige sluitingen)
 • De onderliggende RSZ aangifte dienen ingediend te zijn;

Voorwaarden uitstel na voorafgaande aangifte:

 • Onderneming is in de onmogelijkheid om telethuiswerk toe te passen;
 • Onderneming kan de naleving van de regels van social distancing niet garanderen (1,5 meter afstand tussen elke werknemer)
 • Het moet gaan om een niet-essentieel bedrijf;
 • RSZ aangifte moet tijdig ingediend zijn;

Voorwaarden uitstel wegens zware vermindering economische activiteit:

 • RSZ aangiften moeten tijdig ingediend zijn;
 • Omzetdaling van 65% indien we Q2, 2020 vergelijken met Q1, 2020 of Q2, 2019
 • OF Vermindering van de RSZ aangegeven loonmassa RSZ aangifte Q2, 2020 in vergelijking met RSZ aangegeven loonmassa Q1, 2020 of Q2, 2019;

Voorwaarden minnelijk afbetalingsplan:

 • Aangiften dienen ingediend te zijn;
 • Je dient aan te tonen dat Corona de oorzaak is van het niet kunnen betalen van je sociale bijdragen via een gemotiveerde aanvraag. (geldige redenen kunnen bijvoorbeeld zijn omzetdaling, verminderde bestellingen etc.

HOE AANVRAGEN?

De aanvraag tot uitstel van betaling na voorafgaande aangifte en wegens zware vermindering economische activiteit kan gebeuren op de website van RSZ

 • Via verklaring op eer dat je je als onderneming de sanitaire maatregelen niet kan naleven;
 • RSZ zal achteraf controles uitvoeren;
 • Formulier verklaring op eer zal vanaf 26/3 beschikbaar zijn op socialsecurity.be
 • Na indiening formulier automatisch toepasbaar;

Het minnelijk afbetalingsplan kan ook aangevraagd worden op de webiste van de RSZ.
www.socialsecurity.be/sit_nl/employer/applics/paymentplan/index.htm

Opmerkingen ACCO

Voor vragen en opmerkingen neem dan aub contact op met je dossierbeheerder via volgende emailadres: corona@accogroup.be